ANMÄL VÅRDFUSK

Här kan du som arbetar inom vården i Stockholms Läns Landsting anmäla misstänkt bristande vårdkvalitet eller ekonomiska oegentligheter hos en nuvarande eller före detta arbetsgivare.

FORTSÄTT

Vad är syftet med vardfusk.se?

Syftet med vardfusk.se är att hjälpa anställda inom hälso- och sjukvården att rapportera vårdgivare där det finns skäl att misstänka systematiskt bristande vårdkvalitet eller ekonomiska oegentligheter. Detta gäller främst om den normala kommunikationen internt inom vårdgivaren av någon anledning inte är möjlig. En anmälan här skickas till berörd part på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.

Sidan är till för dig som är anställd eller studerande inom vården i Stockholms Läns Landsting. Detta omfattar såväl vårdgivare i landstingets egen regi som privata vårdgivare som har avtal med SLL. Tips om vårdgivare utan avtal med SLL kan du dessvärre inte anmäla via vardfusk.se.

when image

Om att anmäla

Att anmäla sin arbetsgivare är sällan ett enkelt beslut. Känslan av att förråda kollegor som kanske även blivit nära vänner är en vanlig anledning till att missförhållanden eller oegentligheter får fortgå år efter år. En annan är rädslan att bli avslöjad som personen som anmälde.

Det som gör att många trots detta väljer att anmäla är att de inte står ut med känslan av att svika patienterna. De flesta har valt vårdyrket för att de vill hjälpa människor. Vetskapen om att ens tystnad indirekt skadar en del av dessa människor kan vara svår att bära.

 

När kan webformuläret användas?

Webformuläret är främst tänkt att användas för att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter eller systematiskt missbruk av patienternas och landstingets förtroende. Detta kan exempelvis vara undermålig eller felaktig vård, felaktig diagnoskodning i syfte att få högre ersättning, fusk med besöksregistrering, orimlig receptförskrivning eller brott mot gällande avtal.

Det är inte tänkt att användas för allmänna synpunkter på ledarskap, lönesättning, rekrytering, verksamhetsplanering eller enskilda fall av felaktiga behandlingar eller misstag som skulle kunna betraktas som unika händelser.

Är du patient och missnöjd med vård som du fått så bör du istället överväga något av dessa alternativ.

when image
 

Varför har vi startat vardfusk.se?

Oegentligheter inom sjukvården i Stockholms Läns Landsting har skapat stora rubriker de senaste åren. Det har exempelvis rört sig om vårdgivare som systematiskt väljer en felaktig diagnoskod för att få högre ersättning, registrerar fler besök än vad som faktiskt ägt rum eller ibland rentav gjort medicinskt omotiverade ingrepp för att öka sin ersättning. Vissa verksamheter använder tveksamma metoder, avråder föräldrar från att vaccinera sina barn eller överförskriver narkotikaklassade läkemedel på ett sätt som svårligen kan förklaras på annat vis än att de mottagit extra ekonomisk ersättning av patienterna.

Till skillnad från många kommuner och storbolag saknar SLL rutiner för hur man ska ta emot tips om misstänkta oegentligheter. Den som i dagsläget vill lämna ett tips måste vara beredd på att ägna timmar åt att bli runtkopplad mellan olika tjänstemän innan man får prata med någon som kan ta emot tipset.

Med tanke på att de årliga vårdkostnaderna inom SLL är nära 60 miljarder kronor är detta häpnadsväckande. Genom ökad rapportering kommer mer fusk kunna stoppas och detta gynnar i förlängningen patienter, skattebetalare och hederliga vårdgivare.

 

Vilka är vi som skapat vardfusk.se?

Den här sidan är inte officiellt sanktionerad av SLL. Den är skapad av privatpersoner som arbetar inom vården i syfte att underlätta för vårdpersonal att anmäla misstänkt bristande vårdkvalitet eller andra oegentligheter. Initiativet föddes ur frustrationen över hur svårt det är att tipsa SLL om oegentligheter inom den landstingsfinansierade vården.

 

Sekretess

Tips via webformuläret, mail, post eller telefon är allmänna handlingar som kan begäras ut, så tänk på att inte lämna ditt namn om du vill vara anonym.

 

 

Tipsa via webformulär

Klicka nedan för att komma vidare till webformuläret:

Webformulär för tips om misstänkta oegentligheter inom vården i Stockholms Läns Landsting


UPDATE:
En vecka efter lanseringen av den här sidan meddelade Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens presstjänst att man beslutat att lansera en egen visselblåsartjänst liknande den som tillhandahålls här. Vi på vardfusk.se ser mycket positivt på detta och hoppas på att snart kunna se resultatet av detta beslut. Tills dess föreslår presstjänsten att man kontaktar SLL juridik om man har tips om oegentligheter. Vi ringde och pratade med SLL juridik som berättade att det i första hand är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som hanterar den här typen av frågor, se "Alternativ till webbformuläret" nedan. SLL juridik kan man dock kontakta om man vill ha råd och stöd kring en anmälan, de nås via SLLs växel 08-737 25 00.

Alternativ till webbformuläret

Om du hellre lämnar ditt tips på något annat sätt än via webformuläret, så kan du även kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen via telefon, post eller e-post.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget inga rutiner för hur man ska ta emot tips om misstänkta oegentligheter. Om du vill vara säker på att få feedback på ditt tips kan det därför vara en bra idé ringa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att etablera kontakt med en namngiven mottagare innan du skickar in din anmälan via e-post eller post. Ring växeln och be att få prata med en handläggare inom det vårdområde som tipset gäller (exempelvis primärvård eller gynekologi). Om du skickar e-post till HSFs registratorsadress nedan så kan du i ämnesraden skriva "Till ansvarig handläggare inom [aktuellt vårdområde]", så vidarebefordrar registratorn e-postmeddelandet till berörd handläggare.

HSFs växel: 08-123 132 00

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909, 102 39 Stockholm

[email protected]

Kontakta vardfusk.se

Hör gärna av dig om du har synpunkter på tjänsten vardfusk.se!

[email protected]